Utvandrersenteret:

• Hjelper deg å finne slekt i hele Norge
• Gir deg nyttige tips om kilder på internett
• Arrangerer kurs i slektsforskning
• Formidler kontakt mellom slekt i Norge og USA.

Ankomst

"Restauration" ankommer New York
9. oktober 1825 markerer starten på den norske innvandringen til Amerika. Da kom sluppen "Restauration" til New York med 53 mennesker om bord. Den yngste, Margaret Allen, var bare en drøy måned gammel. Hun ble født om bord, 2. september. Hun var datter til ekspedisjonslederen, Lars Larsen Geilane og kona Martha fra Stavanger. Noen få nordmenn hadde vært i Amerika tidligere. Leiv Eiriksson rundt år 1000, og et titalls mennesker som hadde reist med hollandske handelsskip til New Amsterdam på 1600-tallet.

Byen de kom til var ikke stor. I 1830 bodde der ikke mer enn rundt 240.000 mennesker i New York. Da var det knapt noen nordmenn der. Hundre år senere - i 1930 - var det nesten 70.000 nordmenn der. Men da hadde også folketallet i verdensmetropolen steget til mer 2 millioner mennesker.

Ellis Island
Mer enn 12 millioner mennesker fant veien til Ellis Island, som var det viktigste innvandrermottaket i USA i perioden 1892 til 1924. Den første som kom var Annie Moore, en femten år gammel jente fra Irland.

Ikke alle innvandrerne måtte gjennom Ellis Island. De som hadde nok penger til å reise på 1. og 2. klasse ble sjekket om bord av en lege og en inspektør, og kunne dra rett på land. Det var de som reiste på 3. klasse som kom til Ellis Island. Her gikk de gjennom en helsekontroll, og de som var så uheldige å ha trakoma, ringorm eller tuberkulose, ble automatisk avvist. De som besto testen måtte deretter svare på en rekke spørsmål om hvorfor de ville innvandre til USA. Testen tok rundt to minutter, og de som svarte riktig ble ønsket velkommen til Amerika. Bare to prosent ble avvist.

Ved kvotelovene av 1921 og 1924 ble innvandringen til Amerika sterkt begrenset. Den årlige innvandringskvoten for de enkelte folkegruppene ble satt til 2 prosent av folketallet i 1890.

 • People on the Move
 • Forholdene i Norge
 • Overfarten
 • Ankomst
 • Nybyggerne
 • Veien mot vest
 • I byene
 • Stolte nordmenn
 • Til Norge
 • Print
  Powered by:www.i-tools.no