Utvandrersenteret:

• Hjelper deg å finne slekt i hele Norge
• Gir deg nyttige tips om kilder på internett
• Arrangerer kurs i slektsforskning
• Formidler kontakt mellom slekt i Norge og USA.

Utvandrersenterets venner

Utvandrersenterets venner ble konstituert den 10. mars 2004 med formål om støtte utvandrersenterets arbeid og fremme interessen for norsk migrasjonshistorie.

Foreningen er en frittstående støtteforening med et eget styre, hvor lederen i kraft av sitt verv også sitter i styret for Det norske utvandrersenteret. Foreningens midler skal, etter styrets vedtak, anvendes til det beste for utvandrersenteret. 

Foreningens styre i 2012:
 Ole Jone Eide 
 leder
 Einar Sanstøl     styremedlem / kasserer
 Audun Rosland    styremedlem
 Turid Myhra    styremedlem
 Kate Elin Norland
 varamedlem
 Rigmor Hasle Amundsen    varamedlem
 Per Inge Bøe    utvandrersenterets representant

Print
Powered by:www.i-tools.no