Utvandrersenteret:

• Hjelper deg å finne slekt i hele Norge
• Gir deg nyttige tips om kilder på internett
• Arrangerer kurs i slektsforskning
• Formidler kontakt mellom slekt i Norge og USA.

Undervisningstilbud

Introduksjon til utstillingen People on the Move

Vi tilbyr undervisning i migrasjon i et historisk og samtidsmessig perspektiv for elever i den videregående skole. De aller fleste videregående skoler i distriktet benytter seg av undervisningstilbudet vårt, hvor vi tar utgangspunkt i den historiske utvandringen, med fokus på 1800- og 1900-tallets masseutvandring til USA, og setter den i sammenheng med dagens innvandring til Norge.  

Pris og praktisk informasjon
Vi er midt i en flytteprosess og tilbyr dessverre ingen undervisning for øyeblikket. Interesserte bes ta kontakt for mer informasjon.
  

Print
Powered by:www.i-tools.no